# ایا_احتمال_عود_موها_بعد_از_لیزر_قابل_پیش_بینی_است